Listening To Shame / Brene Brown

בושה היא מחלה שלא מדברים עליה והסוד מאחורי הרבה צורות של התנהגויות פגועות.

ברנה מתמודדת עם השאלה מה יכול לקרות אם אנשים יתמודדו עם הבושה שהם מפחדים ממנה פנים מול פנים?

היא עושה זאת בהומור עצמי, אנושיות ופגיעות רבה.