Life Is Short

החיים הם לפעמים למעלה ולפעמים למטה.
הם יכולים להיות מרגשים, יפים וחזקים ורגע אחר כך קשיחים, מכאיבים ועצובים.

לא טוב לכם בעבודה? רבתם עם הילדים? עם בן הזוג? קשה לכם? אתם מרחמים על עצמכם?
למי זה לא קורה? כשזה קורה לי, אני לוקחת כמה דקות למסיבת הרחמים העצמיים ואז חוזרת לחגוג את החיים.
אני טופחת לעצמי על השכם כי אני מתמודדת ואני עדיין כאן.
יש אנשים אחרים שמתמודדים עם דברים קשים יותר משלי. תמיד.
יש אנשים שכבר לא כאן.

אין דבר גדול יותר מלחיות.
כל עוד אני נושמת, יש לי הזדמנות לעשות ולשנות.
ברגע שהחיים נגמרים, אי אפשר לחזור ולנסות.