Failure

רוב האנשים לא מגשימים חלומות לא בגלל כישלונות.
רוב האנשים לא חיים את החלום שלהם בגלל שהם מוותרים!
זה לא הכישלון שעוצר אותנו, אבל הרוב עוצרים בכישלון הראשון.
אלה שמצליחים לא עוצרים בכישלון הראשון. הם לא עוצרים בכישלון העשירי. הם לא עוצרים בכישלון המאה.
לא במאה אלף. לא במיליון.
הם יודעים שזאת המטרה שלהם והם יעשו כל מה שצריך כדי להגשים אותה.

כדי להצליח אתם צריכים להרגיש בנוח עם כישלון. אתם צריכים לחפש את הכישלונות כי שם נמצאים כל השיעורים, הלימוד והניסיון.
תיכשלו מוקדם. תיכשלו לעתים קרובות ותיכשלו בגדול.