An Evening with Joyce Carol Oates


הוידאו הזה הוא לסופרים בינינו ולאלה ששואפים להיות.

ג'ויס קרול אוטס היא סופרת אמריקאית ופרופסור לספרות ולכתיבה יוצרת. בשיחה פתוחה היא חושפת קצת מהחיים של סופר, מהדרך בה בוחר לספר את הסיפורים שלו ומהחיים הפרטיים שלה.

מומלץ.